Τα νέα του Ιερού Ναού μας για τον Ιούνιο

1. Κατά το μήνα Ιούνιο ο Εσπερινός και το Μέγα Απόδειπνο αρχίζουν στις 7:00μ.μ. Ο Όρθρος τις Κυριακές στις 6:00-9:30π.μ.και τις καθημερινές 6:30-8:30π.μ.

Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2012

Μέγας Βασίλειος - Δοξαστικόν

Ἐξεχύθη ἡ χάρις ἐν χείλεσί σου,
ὅσιε Πάτερ, καὶ γέγονας ποιμὴν τῆς
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, διδάσκων
τὰ λογικὰ πρόβατα, πιστεύειν εἰς
Τριάδα ὁμοούσιον, ἐν μιᾷ θεότητι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: