Τα νέα του Ιερού Ναού μας για τον Ιούνιο

1. Φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας μας
Αρ. Λογαριασμού: 357034157613, ΙΒΑΝ: CY38 0020 0195 0000 3570 3415 7613 SWIFT/BIC: BCYPCY2N - ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Αριθμός τηλεφώνου για υπηρεσία QuickPay: 99999122
Όλες οι εισφορές διατίθενται για την αγορά και διάθεση τροφίμων, φαρμάκων, ρουχισμού και ειδών καθαριότητας για άπορες οικογένειες καθώς και για την στήριξη αρρώστων αδελφών μας.

2. Αγιογραφίες Εξωκλησίου Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης και Ιωσήφ του μνήστος
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

3. Κατά το μήνα Ιούνιο ο Εσπερινός αρχίζει στις 7:00μ.μ. Ο Όρθρος τις Κυριακές στις 6:00-9:30π.μ. και τις καθημερινές 6:30π.μ.-8:30π.μ.

Σάββατο 12 Μαρτίου 2011

Θυσία


Πατὴρ Παϊσιος:
Ἔλειψε τὸ πνεῦμα τῆς θυσίας

Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι σήμερα δὲν γεύτηκαν τὴ χαρὰ τῆς θυσίας καὶ δὲν ἀγαποῦν τὸν κόπο. Μπῆκε ἡ τεμπελιά, τὸ βόλεμα, ἡ πολλὴ ἄνεση. Ἔλειψε τὸ φιλότιμο, ἡ θυσία. Θεωροῦν κατόρθωμα, ὅταν καταφέρνουν χωρὶς κόπο νὰ πετύχουν κάτι, ὅταν βολεύωνται. Δὲν χαίρονται, ὅταν δὲν βολεύωνται. Ἐνῶ, ἂν ἀντιμετώπιζαν τὰ πράγματα πνευματικά, θὰ ἔπρεπε τότε νὰ χαίρωνται, γιατί τοὺς δίνεται ἡ εὐκαιρία γιὰ ἀγώνα.

Ὅλοι τώρα μικροὶ-μεγάλοι κοιτάζουν τὴν εὐκολία. Οἱ πνευματικοὶ ἄνθρωποι κοιτάζουν πῶς νὰ ἁγιάσουν μὲ λιγότερο κόπο. Οἱ κοσμικοὶ πῶς νὰ βγάλουν περισσότερα χρήματα χωρὶς νὰ δουλεύουν. Οἱ νέοι πῶς νὰ περνοῦν τὶς ἐξετάσεις, χωρὶς νὰ διαβάζουν. Πῶς νὰ πάρουν πτυχίο, χωρὶς νὰ φεύγουν ἀπὸ τὴ καφετέρια. Καὶ ἂν εἶναι δυνατόν, νὰ τηλεφωνοῦν ἀπὸ τὴν καφετερία, γιὰ νὰ τοὺς δώσουν τὰ ἀποτελέσματα! Ναί, ἐκεῖ φθάνουν! Ἔρχονται πολλὰ παιδία στὸ καλύβι καὶ μοῦ λένε: «Κᾶνε καμιὰ προσευχὴ νὰ περάσω». Δὲν διαβάζουν καὶ λένε: «Ὁ Θεὸς μπορεῖ νὰ μὲ βοηθήση». «Διάβασε τοῦ λέω καὶ κᾶνε καὶ προσευχή». «Γιατί, μοῦ λέει, δὲν μπορεῖ νὰ μὲ βοηθήση ὁ Θεός;» Δηλαδὴ τὴν τεμπελιά του νὰ εὐλογήση ὁ Θεός; Δὲν δίνεται αὐτό. Ἂν τὸ παιδὶ διαβάζη, ἀλλὰ δὲν πιάνη τότε θὰ τὸ βοηθήση ὁ Θεός. Εἶναι μερικὰ παιδιὰ ποὺ δὲν θυμοῦνται ἢ δὲν καταλαβαίνουν, ἀλλὰ καταβάλουν προσπάθεια. Αὐτὰ θὰ τὰ βοηθήση ὁ Θεὸς νὰ γίνουν τετραπέρατα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: