Τα νέα του Ιερού Ναού μας για τον Μάιο

1. Πασχαλινό Σαρανταλείτουργο 6 Μαϊου –12 Ιουνίου στην Εκκλησία της Παναγίας
Καθημερινά Εσπερινός 6:30μ.μ.- Θ. Λειτουργία 6:30π.μ.- 8:30π.μ., όταν δεν υπάρχουν εορτάζοντες η Θ. Λειτουργία θα τελείται 5:45π.μ.- 7:15π.μ. – Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο παγκάρι για να σημειώσουν τα ονόματα των δικών τους υπερ υγείας και υπέρ αναπαύσεως τα οποία θα μνημονεύουντε καθημερινά.

2. Κατά το μήνα Απρίλιο ο Εσπερινός και το Μέγα Απόδειπνο αρχίζουν στις 6:30μ.μ. Ο Όρθρος τις Κυριακές στις 6:30-9:30π.μ.και τις καθημερινές 6:30-8:30π.μ.

Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012

Κυριακή ΚΘ΄ Επιστολών, Αποστ. ανάγνωσμα: Κολ.γ΄4 – 11

Πρωτότυπο κείμενο
Αδελφοί, όταν ο Χριστός φανερωθή, η ζωή ημών, τότε και υμείς συν αυτώ φανερωθήσεσθε εν δόξη. Νεκρώσατε ουν τα μέλη υμών τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν, και την πλεονεξίαν, ήτις εστίν ειδωλολατρία, δι’ α έρχεται η οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθείας, εν οις και υμείς περιεπατήσατέ ποτέ, ότε εζήτε εν αυτοίς• νυνί δε απόθεσθε και υμείς τα πάντα, οργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αισχρολογίαν εκ του στόματος υμών• μη ψεύδεσθε εις αλλήλους, απεκδυσάμενοι τον παλαιόν άνθρωπον συν ταις πράξεσιν αυτού και ενδυσάμενοι τον νέον τον ανακαινούμενον εις επίγνωσιν κατ’ εικόνα του κτίσαντος αυτόν, όπου ουκ ένι Έλλην και Ιουδαίος περιτομή και ακροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάσι Χριστός.

Απόδοση
Αδελφοί, όταν ο Χριστός, που είναι η ζωή μας, φανερωθεί, τότε και σεις θα φανερωθείτε μαζί του δοξασμένοι. Νεκρώσατε λοιπόν ότι γήινο είναι μέσα σας, δηλαδή την πορνεία, την ακαθαρσία, το πάθος, την κακήν επιθυμία και την πλεονεξία, η οποία είναι ειδωλολατρία, ένεκα των οποίων έρχεται η οργή του Θεού επάνω εις τους απειθείς ανθρώπους. Αυτά ακολουθούσατε και σεις κάποτε, όταν ζούσατε αυτήν την ζωή. Αλλά τώρα αποβάλετε και σεις όλα αυτά, την οργή, τον θυμό, την κακία, την δυσφήμηση, την αισχρολογία του στόματος. Μη λέτε ψέματα ο ένας εις τον άλλον αφού έχετε αποβάλει τον παλαιόν άνθρωπο με τας πράξεις του, και έχετε ενδυθεί τον νέον, ο οποίος ανανεούται εις επίγνωσιν κατά την εικόνα του Δημιουργού του. Τώρα δεν υπάρχει πλέον Έλλην και Ιουδαίος, περιτμημένος και απερίτμητος, βάρβαρος, Σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά ο Χριστός είναι τα πάντα και εις πάντα.

Η νέκρωση των παθών
Απευθυνόμενος ο Απόστολος Παύλος στους Κολοσσαείς Χριστιανούς και κατ’ επέκταση σε όλους εμάς τους βαπτισμένους χριστιανούς, μας καλεί να προσέξουμε ιδιαιτέρως την καθημερινότητά μας. Όλες εκείνες τις ενέργειες και πράξεις που συνθέτουν τον καθημερινό βίο του μεταπτωτικού ανθρώπου. Του ανθρώπου δηλαδή που απομακρυνόμενος από την χάρη του Θεού εντός του Παραδείσου, προσπαθεί να κατευθύνει και να ικανοποιήσει όλες εκείνες τις δυνάμεις που με την κατ’ εικόνα δημιουργία του χάρισε ο Θεός.
Όταν λοιπόν ο Χριστός που με το πάθος και την Ανάστασή Του, μας απάλλαξε από τα δεσμά του θανάτου, φανερωθεί εις την Δευτέρα Του παρουσία, ενώπιον όλων εμάς των απ΄ αιώνος ανθρώπων, τότε κι εμείς θα φανερωθούμε ενώπιον Του για να απολαύσουμε τη Θεία δόξα Του. Επειδή όμως κανένας δεν απολαμβάνει τέτοια χάρη πλην των νικητών της αμαρτίας, γι’ αυτό ο απόστολος Παύλος μας παραγγέλλει.

«Νεκρώσατε ουν τα μέλη υμών τα επί της γής...»
Ο μεταπτωτικός άνθρωπος φέρει τη ροπή προς την αμαρτία, έχει τάσεις πτωτικές και γι’ αυτό λέει ο απόστολος, θανατώστε αυτήν τη ροπή προς την αμαρτία και την κακία από την οποία γεννάται η πορνεία και η ακαθαρσία, το πάθος και η κακή επιθυμία και η πλεονεξία. Γιατί κάθε πτώση αμαυρώνει το «κατ’ εικόνα», αναστέλλει την πορεία προς τη Θέωση, διακόπτει την κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό και καθιστά ανενέργητη τη Θεία Χάρη.

Η Παύλεια προτροπή είναι κατηγορηματική. Νεκρώστε ότι γήινο υπάρχει μέσα σας. Απονεκρώστε ότι σας συνδέει με το αμαρτωλό παρελθόν, ηθική ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία, που είναι ειδωλολατρία. Σταματήστε να είστε δούλοι της πορνείας, γιατί μολύνετε το σώμα που είναι ναός του Θεού. Μην σας κυριεύει η πλεονεξία, η παθολογική τάση απόκτησης αγαθών. Διαχειριστές είμαστε και όχι ιδιοκτήτες.

Η αναγέννηση του ανθρώπου
Αφού λοιπόν ο άνθρωπος αρνηθεί και απεκδυθεί την κακή και διεφθαρμένη προαίρεση του η οποία τον παραδίνει σε όλες αυτές τις κακίες, καλείτε να ενδυθεί τον νέον, τον ανακαινούμενο άνθρωπο. Αυτό τον χαρακτήρα δηλαδή που με την νέκρωση των παθών και τη θεραπεία της προαιρέσεως του, οδηγείτε προς την απόκτηση των αρετών και έτσι με αυτόν τον ανακαινισμό ο Ιησούς Χριστός διαλύει κάθε εμπόδιο και προσφέρει κάθε βοήθεια σε όσους πιστεύουμε σε Αυτόν ώστε νικητές κατά της αμαρτίας να φανερωθούμε ενώπιον της δόξας Του.

Πρεσβυτέρου Χρίστου Κούλενδρου, θεολόγου

Δεν υπάρχουν σχόλια: